Punimi i Dr. Orhan Çekut në Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies

Punimi me titull “Competition Law in Kosovo: Problems and Challenges” (E drejta e Konkurrencës në Kosovë: Problemet dhe Sfidat”) i  Dr. Orhan Çekut u botua në revistën prestigjioze shkencore “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies”Vol. 2015, 8(11). “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” është revistë shkencore me recension ndërkombëtar e cila botohet nga Centre for […]