Kolegji “Pjetër Budi” në bashkëpunim me “The Headhunter Karriera LLC” zhvillon një anketë mbi ndikimin e liberalizimit të vizave në tregun e punës në Kosovë.

The Headhunter Karriera LLC, kompania lidere në fushën e rekrutimit dhe shërbimeve profesionale të Burimeve Njerzore në Kosovë dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor, në bashkëpunim me Kolegjin “Pjeter Budi” po zhvillon një anketë mbi ndikimin e mundshëm të liberalizimit të vizave në tregun e punës në Kosovë. Anketa ka për qëllim të kuptojë rreziqet dhe […]

Grupi punues për rishikimin e kurrikulës vazhdon me punëtori

Grupi punues për rishikimin e kurrikulës së programit të studimit në Dogana dhe Shpedicion vazhdon me punëtori për përditësimin e programit të studimit.  Në punëtorinë e fundit të mbajtur në Kolegjin “Pjeter Budi”, fokusi ishte rishikimi i strukturës së programit me lëndë të detyrueshme dhe zgjedhore duke përfshirë rekomandimet e ekspertëve të projektit dhe ekspertëve […]

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në lansimin e Platformës se Sistemit Informativ të Kosovës për Kërkime Shkencore -KRIS

Stafi i Kolegjit “Pjetër Budi” ka marr pjese në lansimin e Platformës  se Sistemit Informativ të Kosovës për Kërkime Shkencore KRIS e cila u lansua nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në bashkëpunim më Heras Plus dhe Researchcult. KRIS (Kosova Research Information System) apo Sistemi Informativ i Kosovës për Kërkime Shkencore synon të […]

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në diskutimin publik për Draftin e Programit Kombëtar të Shkencës 2023-2028

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka mbajtur tryezë diskutimi për draftin e Programit Kombëtar të Shkencës 2023-2028, ku finalizmi i këtij drafti është vlerësuar si hap i rëndësishsëm sa i përket zhvillimit të shkencës në vendin tonë. I pranishëm në këtë diskutim ishte edhe menaxhmenti i kolegjit “Pjetër Budi”, pjesëmarrje kjo për të […]

Kolegji “Pjetër Budi” merr pjesë në seminarin e organizuar nga INCU

Stafi i Kolegjit “Pjetër Budi” ka marrë pjesë në seminarin e organizuar nga – International Network of Customs Universities. Si tema që u diskutuan gjatë këtij seminari ishin kërkesat dhe zhvillimet e fundit në fushën e Doganës në nivel botëror. Pjesëmarrja e Kolegjit “Pjetër Budi” në këtë seminar erdhi si rezulat i anëtarësisë që kolegji […]

Në kuadër të projektit: “Rritja e kapaciteteve të të diplomuarve për transferim të lehtë në tregun e punës në fushën e Doganës dhe Shpedicionit” më date 30 Mars, 2023 u mbajtë punëtoria për rishikimin e kurrikulës së programit studimor në Doganë dhe Shpedicion në Kolegjin “Pjetër Budi”

Në kuadër të projektit: “Rritja e kapaciteteve të të diplomuarve për transferim të lehtë në tregun e punës në fushën e Doganës dhe Shpedicionit” më date 30 Mars, 2023 u mbajtë punëtoria për rishikimin e kurrikulës së programit studimor në Doganë dhe Shpedicion në Kolegjin “Pjetër Budi”. Grupi i punues për Rishikimin e Kurrikulës përbëhet […]

Sot u mbajt takimi “Rritja e kapaciteteve të të diplomuarve për transferim të lehtë në tregun e punës në fushën e Doganës dhe Shpedicionit”

Sot u mbajt takimi nismëtar i projektit të financuar nga Ambasada Amerikane në Prishtinë me titull “Rritja e kapaciteteve të të diplomuarve për transferim të lehtë në tregun e punës në fushën e Doganës dhe Shpedicionit”, përmes University Support Grants Program. Hapjen e takimit e bëri Prof. Ass. Dr. Sabri Klaiqi, Rector – Kolegji “Pjetër […]

Kolegji “Pjetër Budi” shpall KONKURS për Sekretar të Kolegjit

KONKURS Për plotësimin e vendve të lira të punës: Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin Juridik (masteri përparësi);së paku tre vjet përvojë pune në profesion të natyrës së ngjashme, ta njohin punën me kompjuter;Njohja e gjuhës Angleze (përparësi);Për aplikim janë të nevojshme: