Loading

Kategori: Uncategorized

KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT

Kolegji “Pjeter Budi”, në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë (Ligji nr, 04/L-037)  dhe në bazë të Rregulloreve dhe Statutit të Kolegjit “Pjeter Budi”, shpall këtë:

KONKURS PËR ZGJEDHJE TË PERSONELIT

KOLEGJI “PJETËR BUDI”

– 2 Mësimdhënës – Fusha e Ekonomisë

– 1 kandidat për Bashkëpunime Ndërkombëtare dhe Hulumtim

Kushtet për aplikim:

Kushtet për aplikim dhe për zgjedhje të stafit akademik janë të parapara me ligjin e arsimit të lartë (Ligji nr, 04/L-037), me Rregulloret dhe  Statutin e Kolegjit “Pjetër Budi”.

Të drejtë konkurrimi për pozitën e Mësimdhënësit kanë vetëm ata që kanë gradën Doktor Shkence – PhD.

 • Përvojë të suksesshme në mësimdhënie, hulumtimit dhe praktikës profesionale së paku 3 vite (bashkëngjit referencën).
 • Diplomë Doktorature, ekuivalente me niveli e 8 të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve dhe vendimi mbi nostrifikimin nga MASHT nëse grada është fituar jashtë Republikës së Kosovës.
 • Publikime tё artikujve në revista, dhe forma tjera të shkrimeve akademike të publikuara nëpër revista ndërkombëtare. Sё paku 1 publikim nё revistat shkencore me impakt faktor >0 të indeksuara në databaza me renome (Kriteri sipas UA i MASHT_01/2018),
 • Pjesëmarrje në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

Për pozitën Zyrtar për Bashkëpunime Ndërkombëtare dhe Hulumtim përparësi kanë kandidatët me gradën Doktor Shkence – PhD.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kërkesa për aplikim (e hartuar nga aplikuesi),
 • Biografia (CV),
 • Dokument Identifikues valid i Republikёs sё Kosovёs, ose shtetit nga vini,
 • Çertifikata e lindjes dhe statusit martesor (në rast se i/e martuar),
 • Dëshmia nga organet kompetente që nuk janë nën hetime,
 • Kopjet e Diplomave të vërtetuara nga noteri (vendimi për nostrifikim për diplomat e lëshuara nga vendet jashtë Kosovës),
 • Vendimi për thirrjen akademike paraprake (në rast se kandidati e ka),
 • Lista e publikimeve shkencore me linqet e publikimeve,
 • Dëshmitë për publikime,
 • Dëshmitë për pjesëmarrje aktive dhe pasive në konferenca vendore dhe ndërkombëtare,
 • Dëshmi për pjesëmarrje në projekte të ndryshme,
 • Dëshmi për pjesëmarrje në trajnime të ndryshme,
 • Dokumente të tjera që përkojnë me kërkesat për thirrjen për të cilën aplikoni.
 • Dorëzimi i dokumentacionit:
 • Dokumentet duhet të dorëzohen me kohë sipas afatit të konkursit. Me qëllim të parandalimit të kontaktit fizik gjatë kohës së pandemisë, aplikimet në konkursin për zgjedhje/rizgjedhje të personelit akademik, do kthehet në aplikim ONLINE!

Dokumentet e skenuara duhet të dorëzohen në email: [email protected], duke filluar nga data 30.07.2020 deri më datë 14.08.2020.

Shkarko konkusin

Share this:

15 VITE NGA FILLIMI I PUNËS SË KOLEGJIT “PJETËR BUDI”

Si institucion i Arsimit të Lartë, Kolegji “Pjetër Budi” u themelua me 20 Maj 2005. Ky institucion cilësor u themelua me qëllim për t’i shërbyer vendit me arsim cilësor në mbështetje të të rinjëve, në zhvillim të aftësive të tyre shkencore, duke i përgaditë studentët për jetën, për punë profesionale, për të jetuar brenda një familje dhe brenda një komuniteti dhe për të qenë pjesë në mënyrë efektive në procesin zhvillimor dhe demokratik të shoqërisë dhe në hap me ndryshimet botërore.Përveç sigurisë të një niveli të lartë të studimit NE krenohemi me fleksibilitetin akademik, pavarsinë akademike-krijuese të stafit dhe studentëve, mendimin kritikë dhe mbështetjen e jashtëzakonshme në ndihmë të të gjithë studentëve dhe ish-studentëve tanë në mbarë botën ku ata jetojnë dhe punojnë në profesionet e tyre të marrura gjatë studimeve në drejtimet zhvillimore të cilat i ka ofruar dhe i ofron Kolegji “Pjetër Budi” gjatë 15 viteve të punës.Historikui i shkurt i Kolegjit “Pjetër Budi”Pas licencimit nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës, Kolegji “Pjetër Budi” filloi veprimtarinë e vet në vitin akademik 2005/2006 me drejtimin Doganë dhe Shpedicion dhe për t’u zgjeruar viteve në vazhdim me programe akademike tjera, si Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë, Sigurime, Administrim Biznesi, Juridik, Menaxhim i Resurseve Njerëzore, Administratë Publike, Menaxhim i Marketingut dhe Banka – Kontroll Financiar në Baçelor, Doganë & Shpedicion, Menaxhment, Menaxhim i Sigurimeve, Menaxhim i Turizmit & Hotelerisë në nivelin Master dhe shkollimin profesional në Teknologji Informative.Gjatë kësaj periudhe kohore të punës akademike e shkencore, Kolegji “Pjetër Budi” ia ka dalë të bëhet lider në fushën e arsimit universitar – me programe zhvillimore unike, me staf akademik të fushës dhe me studentë të përgatitur për tregun e punës.Për gjatë viteve të funksionimit, Kolegji “Pjetër Budi” i’a ka dalë të bëhet qendër e rëndësishme e zhvillimeve akademike, shkencore e shoqërore.

Share this:

Vazhdon mësimi në distancë në Kolegjin “Pjetë Budi”

Gjendja e jashtëzakonshme nga pandemia COVIT-19 që po mbretëron në të gjithë botën e ka bërë të domosdoshëm transformimin e mësimdhënies nga ajo klasike në mësimdhënie online.
Kolegji “Pjetë Budi”  vazhdimisht që nga viti 2008 e ka promovuar dhe nxitur digjitalizimi e shërbimit studentor dhe procesin mësimor
nëpërmjet platformave të qasshme komerciale online të zhvilluara nga vet institucioni, siç janë: Sistemi SITOS, Sistemi i Shërbimit Administrativ të Studentëvë dhe Biblotekat Online që jan në shërbim të stafit dhe studentëve.
Me gjendjen e krijuar që nga 13, Marsi Kolegji “Pjetër Budi” me përvojën e krijuar paraprakisht, me kapacitet të plotë po u ofron studentëve edhe mësimdhënien ONLINE si dhe shërbime cilësore akademike edhe administrative.
Studentët masivisht i janë bashkëngjitur kësaj mënyre të mësimdhënies. në të gjitha lëndët dhe programet studimore që zhvillohen në bazë të orarit paraprak. Kalimi në mësimdhënien online të sinkronizuar u realizua menjëherë vetëm disa orë pas vendimit të Qeverisë për ndërprerjen e punës të institucioneve mësimore.
Ky proces është i dyanshëm i studentëve dhe profesorëve që realizojnë aktivitete virtuale të sinkronizuara në distancë duke përdoret platforma, ZOOM, ndërsa profesorët secilin studentë e kontaktojnë nëpërmjet këtij sistemi, ku hapet nyja online për ligjëratat kurse për testim po perdoret platforma Google classroom.
Një arritje e nevojshme është se po realizohet me sukses plani dhe programi mësimor, pa krijuar asnjë problematikë dhe duke realizuar procesin e mësimdhënies, mësimnxënies dhe monitorimit online në kohë reale

Share this:

COVID 19

Simptomat

Simptomat më të zakonshme të Koronavirusit janë ethet, lodhja dhe kolla e thatë. Disa pacientë mund të kenë edhe dhimbje fyti, zënie të hundës, rrjedhje hundësh ose barkqitje.

Këto simptoma janë zakonisht të lehta dhe fillojnë gradualisht. Disa njerëz infektohen, por nuk shfaqin ndonjë simptomë. Shumica e njerëzve (rreth 80%) shërohen nga sëmundja pa pasur nevojë për trajtim të veçantë.

Rreth 1 nga çdo 6 persona që preken nga Koronavirusi sëmuren rëndë dhe kanë vështirësi në frymëmarrje. Njerëzit e moshuar dhe ata me probleme kronike mjekësore, si presioni i lartë i gjakut, problemet e zemrës ose diabeti, kanë më shumë mundësi të marrin sëmundje serioze.

Personat me ethe, kollë dhe vështirësi në frymëmarrje duhet të kërkojnë kujdes mjekësor.

Masat për Parandalim

Ruajeni shëndetin tuaj dhe mbroni të tjerët duke bërë kështu:

 • Lani duart e juaja sa më shpesh – Pastroni rregullisht dhe tërësisht duart tuaja me një larës të bazuar në alkool ose lani ato me sapun dhe ujë
 • Mbani distancë nga të tjerët – Mbani sëpaku 1,5 metër distancë ndërmjet jush dhe personat tjerë..
 • Shmangni prekjen e syve, hundës dhe gojës, Prej aty, virusi hyn në trupin tuaj dhe mund të sëmureni.
 • Mbuloni gojën dhe hundën me bërryl ose faculeta kur kolliteni ose teshtini. Pastaj hidhni menjëherë faculetën e përdorur në kosh të mbyllur. Pikat e shpërndajnë virusin COVID-19.
 • Nëse keni ethe, kollë, dhe vështirësi në frymëmarrje, kërkoni kujdes mjeksor sa më shpejtë

Lajmërohuni

Lajmërohuni në numrin 038 200 80 800 në qoftë se keni ndonjë nga simptomat e lartpërmendura.

#rriNshpi

Share this:

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/