Loading

Biblioteka e kolegjit

Biblioteka është një nga faktorët kryesorë që kontribon në arsim duke inkurajuar studentët të hulumtojnë dhe të mësojnë të reja. Cilësia e lartë e bibliotekës sonë ka ruajtur konceptin evoluues të bibliotekës, për të përvetësuar dhe organizuar libra dhe materiale të lidhura për t’i shërbyer studentëve, lexuesve dhe të tjerëve.

Biblioteka jonë ka materiale të shtypura në gjuhë të ndryshme dhe qasje në baza të të dhënave elektronike. Pranë bibliotekës ndodhet edhe salla e leximit, ku pos tjerash ka kompjuterë të pajisur plotësisht me qasje në internet, duke siguruar një mjedis të rehatshëm studimi me një kapacitet të mjaftueshëm.

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/