Loading

Aplikacioni për pranim

Aplikimi për Bachelor
Drejtimi – Doganë dhe Shpedicion

Aplikimi për Master
Drejtimi – Menaxhment

Aplikimi për Shkolle profesionale
Drejtimi – Teknologji Informative dhe Komunikimi

https://twitter.com/pjeter_budi
https://www.instagram.com/kolegjipjeterbudi/